استخر وسونا

ویژه آقایان و بانوان

استخر به ابعاد 12×25

دارای سانس ویژه صبح گاهی

سونای خشک وبخار/ تونل مه/ جکوزی/ حوضچه آب سرد/ اتاق ماساژ و حمام سنتی

آموزش شنا به صورت تضمینی