بازدید مدیر عامل هلدینگ سیاحتی پارسیان از مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمران

🔷 بازدید مدیر عامل هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان از مجموعه شهید چمران

🔶دکتر قنبری صبح روز چهارشنبه ١۴٠٠/١٢/١١ از مراحل پایانی و تکمیلی ساخت شهربازی دهکده روشن بازدید و ضمن تقدیر از سرعت روند اجرایی کار رهنمودهای لازم را ابراز نمودند.

روابط عمومی شرکت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمران