بازدید مدیر عامل هلدینگ سیاحتی پارسیان از مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمران

🔷 بازديد مدير عامل هلدينگ سياحتي و مراكز تفريحي پارسيان از مجموعه شهيد چمران

🔶دكتر قنبري صبح روز چهارشنبه ١٤٠٠/١٢/١١ از مراحل پاياني و تكميلي ساخت شهربازي دهكده روشن بازديد و ضمن تقدير از سرعت روند اجرايي كار رهنمودهاي لازم را ابراز نمودند.

روابط عمومي شركت مجموعه فرهنگي ورزشي شهيد چمران