شهر بازی دهکده روشن

کمبود فضاهای ورزشی و حرکتی در خانه ها، مدارس و شهر ها باعث شده تا عمده تفریح کودکان بدون حرکت و پویایی جسمی در در قالب سرگرمی های رایانه ای و مجازی تعریف شود. این امر باعث ایجاد بحران های جدی در جسم و روح کودک و نوجوان شده است. از طرف دیگر محیط های تفریحی نظیر شهربازی ها نیز تبدیل به کلوپ های بزرگ بازی های رایانه ای شده اند، بدون ایجاد حرکت و پویایی در کودک.
این بحران در صورت عدم توجه می تواند خطرات جبران ناپذیری برای کودکان و نوجوانان داشته باشد. بر همین اساس و با درک این نیاز شرکت ایده پردازان شهر روشن، اقدام به طراحی شهربازی حرکتی، مهارتی فناورانه در مجموعه شهید چمران نموده است.
سرزمین روشانو، شامل بازی های حرکتی و ورزشی و بازی های مهارتی با بهره گیری از تکنولوژی های روز و فناوری های مفید برای کودکان و نوجوانان است.
منطقه شمال تهران با وجود حضور مجموعه های مختلف سرگرمی، از حیث بهره بردن از فضای سالم بازی های حرکتی و مهارتی و رویکرد خاص این مجموعه با کمبود روبروست.
ظرفیت جمعیتی در این منطقه بهانه ای برای ایجاد الگویی نو جهت تغییر ذائقه سرگرمی کودکان و نوجوانان است. امری که می تواند به سرعت و با الگوگیری از این نسخه در سراسر کشور راهگشای بخشی از بحران تفریح کودکان و نوجوانان باشد.

طراحی این مجموعه به گونه ای صورت گرفته است که این مجموعه از بزرگترین مجموعه های تخصصی بازی های حرکتی و مهارتی کشور با رویکرد فناورانه قلمداد شود.

تلفن : ۲۲۲۰۶۹۶۰