سالن پینگ پنگ

با تجهیزات مناسب جهت سرویس دهی به مدارس و موسسات مختلف

ساعت کار: همه روزه از ساعت 8 صبح الی 10 شب

آموزش برای تمامی رده های مختلف سنی در دو بخش آقایان و بانوان

آموزش زیر نظر مربی بین المللی

تلفن : 22203031 ( داخلی 253)