داخل سالن شماره 3

این سالن با درجه ممتاز و تعداد 100 صندلی با اکران روزانه شش سانس فیلم ، مقدم علاقمندان سینما را گرامی می دارد