سالن بولینگ

  • مجهز به دستگاه برنزویک 

  • آماده عقد قرارداد با مدارس ارگانها و سازمانها با تخفیف ویژه

  • با هشت خط استاندارد و پیشرفته همه روزه از ساعت 11 صبح الی 11 شب در اختیار علاقمندان می باشد   تلفن  :    ۲۲۶۸۹۴۵۳