بدنسازی آقایان

مجهز به دستگاههای مدرن بدنسازی و ایروبیک

ساعات کار :  7 صبح الی 11 شب

تلفن :  22248458