پروژه ها

پروژه های انجام شده

بازسازی کامل استخر یاس بانوان

بازسازی سالن سینما جوان ۱

بازسازی سالن سینما جوان ۳

بازسازی سالن چند منظوره

بازسازی و تغییر کاربری سالن چمن مصنوعی به سالن چند منظوره

بازسازی استخر چمران (آقایان )

راه اندازی اطاق بهداری در دنیای بازی

راه اندازی اطاق جشن تولد در دنیای بازی

بازسازی راهرو جنب سالن بدنسازی

 

بازسازی سرویس بهداشتی جنب سالن اسکواش

-